Werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

05 juli 2013

Aan wat voor regels moeten de kansspel aanbieders zich houden

Vanaf 1 oktober moet bij alle reclame-uitingen van een kansspel gewezen worden op de minimale leeftijd voor deelname. En er moet altijd worden verwezen naar de site van de aanbieder waarop meer informatie is te vinden betreffende het kansspel en de risico's van deelname.

Tevens moeten alle aanbieders jaarlijks een rapport uitbrengen en overhandigen aan de Kansspelautoriteit met daarin gegevens over hun wervings- en reclameactiviteiten. Zo zal hier in moeten staan hoe vaak spelers reclame krijgen toegestuurd, hoe vaak ze klachten hebben ontvangen over hun reclame, hoe vaak ze zijn toegevoegd aan het bel-me-niet register, etc. De KSA is de toezichthouder en ziet na op de naleving van deze nieuwe regeling.

Nieuwe slogan ter preventie van kansspelverslaving

Naast bovenstaande maatregelen zal er vanaf 1 januari 2015 ook een slogan moeten worden opgenomen waarmee wordt gewezen op de gevaren van gokken. De kansspel aanbieders mogen tot die tijd zelf met een slogan op de proppen komen. Als ze daar niet in slagen zal de tekst van de slogan bij de Regeling worden vastgesteld.

We zijn benieuwd met wat voor pakkende tekst de reclame-uitingen voor kansspelen vanaf 2015 zullen worden afgesloten. Inmiddels kennen we allemaal wel de slogan ‘Let op! Geld lenen kost geld' om mensen erop te wijzen dat geld lenen niet altijd zo slim is… Over 2 jaar is de kans dan ook groot dat ook de slogan tegen kansspelverslaving bij iedereen bekend is, omdat je deze dan al duizend keer langs hebt zien komen in advertenties en tv-reclame.