Kansspelautoriteit mag geen valse identiteitsbewijzen gebruiken

03 januari 2024

Laatst bijgewerkt: 2 maanden geleden

Minister Franc Weerwind heeft laten doorschemeren dat valse identiteitsbewijzen niet gebruikt mogen worden door de Kansspelautoriteit. Volgens hem zouden er te weinig belangen zijn die zwaar wegen om deze mogelijkheid te bieden aan de toezichthouder van kansspelen in Nederland. Wel gaat er onderzocht worden welke maatregelen minder ingrijpend zijn, maar toch gebruikt kunnen worden door de Ksa.

Een van de suggesties uit het Vooronderzoek Evaluatie Wet Kansspelen op Afstand was om de waarde van mystery guests te onderzoeken. Dit houdt in dat de Kansspelautoriteit (Ksa) undercover als gokker zou optreden om het functioneren van een online goksite te observeren. Op dit moment maakt de Kansspelautoriteit nog geen gebruik van dit middel, vanwege beperkingen op dit terrein.

Valse identiteitsbewijzen om accounts te registreren niet toegestaan

De Kansspelautoriteit vroeg deze zomer aan de minister of zij valse identiteitsbewijzen mochten gebruiken. Met deze identiteitsbewijzen kan de Ksa zich proberen in te schrijven onder fictieve namen bij online kansspelaanbieders. Vervolgens wordt er gekeken hoe de legale online casino’s hierop reageren. Is de controle strikt genoeg zodat er niet met een vals bewijs gespeeld kan worden, of kunnen spelers zomaar een account aanmaken, waaronder ook bij illegale goksites? De Kansspelautoriteit liet in een brief weten dat zij hun taken niet volledig kunnen uitvoeren zoals zij dat zouden willen.

Belangen wegen niet zwaar genoeg

Minister Franc Weerwind ging in op de verschillende verzoeken van de Kansspelautoriteit. Daarin kwam duidelijk naar voren dat de Nederlandse gokautoriteit niet de mogelijkheid zal krijgen om met valse identiteitsbewijzen een account te registreren bij Nederlandse online casino’s. Franc vindt dat er onvoldoende zwaarwegende belangen van toepassing zijn om dit soort ingrijpende maatregelen uit te moeten proberen. Mocht het wel nodig zijn in de nabije toekomst, dan zal de minister voor Rechtsbescherming alsnog het besluit kunnen nemen dat er wel valse documenten worden gebruikt.

“Mocht dit alsnog onvoldoende blijken, dan zal ik kijken in hoeverre er ruimte is om het middel van een vals identiteitsbewijs voor een toezichthouder inzetbaar te maken en met welke middelen. Dit zal dan wel in een bredere context moeten worden bezien met andere toezichthouders, die mogelijk over eenzelfde instrument zouden willen beschikken.”

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gegevens van Controledatabank moet voor meer doeleinden beschikbaar worden gesteld

Er was ook nog een ander belangrijk punt in de wetgevingsbrief van de Kansspelautoriteit. Volgens de wetgeving is het voor de Kansspelautoriteit alleen toegestaan om gegevens uit de CDB (Controledatabank) te gebruiken om toezicht te houden en voor het bevorderen van de handhaving. De Nederlandse toezichthouder van kansspelen wilt deze gegevens ook graag kunnen inzetten voor andere doeleinden zoals het beter in beeld brengen van het speelgedrag van spelers in Nederland.

Ook de Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) is het eens met de Kansspelautoriteit. Zij vinden het van groot belang dat de gegevens beschikbaar zijn om verder te kunnen onderzoeken. In een reactie op het rapport van de NRV liet Weerwind al doorschemeren dat deze mogelijkheden onderzocht moeten worden:

“In de beleidsreactie op het rapport van de NRV heb ik reeds aangegeven dat ik wil onderzoeken of de spelgegevens beschikbaar gesteld kunnen worden en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Dit doe ik in het verlengde van de evaluatie van de Wet KoA en eventuele wijziging van wet- en regelgeving die daarop volgt. Ondertussen laat ik nagaan of en, zo ja, welke mogelijkheden er nog meer zijn om spelgegevens op korte termijn beschikbaar te stellen voor onderzoek, aangezien deze gegevens ook voor de evaluatie van de Wet KoA zelf behulpzaam zijn. Hierbij kijk ik wat mogelijk is binnen de wettelijke kaders met betrekking tot privacy en mededingingsrecht.”

Minister Franc Weerwind

Uiteindelijk benadrukte de minister zijn aandacht voor het proces van onvrijwillige inschrijving in Cruks. De Kansspelautoriteit heeft aangegeven dat de huidige procedure te ingewikkeld is en dat de duur van de inschrijving (zes maanden) te kort is. Weerwind heeft toegezegd de beleidsopties verder uit te werken, om na de evaluatie van de Wet KoA te bepalen of een wetswijziging noodzakelijk is.

Rick is een doorgewinterde tekstschrijver met expertise in de wereld van online gokken in Nederland. Met zijn uitgebreide ervaring in het schrijven van content voor diverse goksites kunnen we altijd rekenen op de nauwkeurigheid en transparantie van zijn teksten.