Bijna 350 miljoen euro geschonken aan goede doelen door Postcode Loterij

15 februari 2024

Laatst bijgewerkt: 2 maanden geleden

Deelnemers van de Postcode Loterij hebben in 2023 een indrukwekkende € 349 miljoen opgebracht voor 176 goede doelen. Achter de goede doelen zitten organisaties die staan voor een betere wereld. Met ruim 3 miljoen deelnemers (velen doen jaarlijks mee) toont dit een fantastische inzet voor een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De financiële steun is divers, variërend van meerjarige bijdragen tot eenmalige schenkingen en extra steun voor specifieke projecten.

146 organisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage, waaronder:

 • Nationale Vereniging de Zonnebloem: Voor het verminderen van sociaal isolement bij mensen met een lichamelijke beperking.
 • Stichting DierenLot: Ter voorkoming van onnodig lijden van gezelschaps- en natuurdieren in Nederland.
 • Wereld Natuur Fonds: Wereldwijde bescherming van bedreigde dieren en hun leefomgeving.
 • War Child: Inzet voor psychosociale ondersteuning van kinderen in conflictgebieden.
 • Extra bijdragen
 • Naast de jaarlijkse steun, geeft de Postcode Loterij ook geld aan organisaties voor specifieke projecten. Naast deze jaarlijkse bijdragen zijn er extra steun en eenmalige schenkingen, waaronder:
 • Jantje Beton: Realisatie van toekomstbestendige speelplekken op vier eilanden in de Cariben.
 • IVN Natuureducatie: Transformatie van ggz-terreinen in bloeiende hotspots voor natuur en mentale gezondheid.
 • Pink Ribbon: Voorlichting op maat over borstkanker in buurten met lagere inkomens.

Eenmalige bijdrage voor goede doelen

Ook eenmalige schenkingen worden gedaan, bijvoorbeeld aan:

 • World Animal Protection: Voor het welzijn van wilde dieren en dieren in de vee-industrie.
 • Nice Place Foundation: Biedt een veilig toevluchtsoord in Kenia voor meisjes bedreigd door kind huwelijken of meisjesbesnijdenis.
 • Trombosestichting Nederland: Inzet voor een toekomst zonder tromboseleed.
 • Daarnaast ontvangen partners jaarlijks een Droomfondsbijdrage, zoals:
 • Natuurmonumenten – Rotterdam de Boer op! en andere natuur inclusieve landbouwprojecten: Groene transitie van het landbouw- en voedselsysteem in de regio Rotterdam.
 • Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee – De Rijke Noordzee: Onderwaternatuur bij windparken op zee combineren met natuurherstel en schone windenergie.

Sinds de oprichting in 1989 heeft de Postcode Loterij meer dan € 8 miljard geschonken aan goede doelen en initiatieven vanuit de maatschappij. Dankzij de inzet van haar deelnemers is dit mede mogelijk gemaakt. In 2023 heeft de Postcode Lottery Group een recordbedrag van meer dan € 900 miljoen verworven om aan culturele partners te schenken. In 2021 werd het beschouwd als de derde grootste private donateur ter wereld aan goede doelen.

Rick is een doorgewinterde tekstschrijver met expertise in de wereld van online gokken in Nederland. Met zijn uitgebreide ervaring in het schrijven van content voor diverse goksites kunnen we altijd rekenen op de nauwkeurigheid en transparantie van zijn teksten.