Wet op de Kansspelen

Nederland gaat de online gaming markt openen in 2015 en breekt hierdoor de door de staat gerunde gokken monopolie. De langverwachte Wet op kansspelen eindigt, het door iedereen genegeerd verbod, dat buitenlandse exploitanten verbiedt Nederlandse gokkers aan te trekken. Het wetsvoorstel roept ook op tot de privatisering van de staat gerunde Holland Casino.

Centraal register probleemspelers

Er zal een centraal register voor de uitsluiting van de deelnemers aan kansspelen worden gecreëerd. De vergunninghouder die gokken op afstand aanbiedt mag geen deelnemers toestaan die opgenomen zijn in dit register.

Verder kan de vergunninghouder geen personen onder de 18 toelaten. Ook personen die op eigen initiatief hebben aangegeven dat ze de grens van hun gokgedrag hebben overschreden moeten door de vergunninghouder worden uitgesloten van deelname aan kansspelen .

Regels online kansspel aanbod

De vergunninghouder kan verplicht worden een bijdrage te leveren aan goede doelen organisaties. En alle andere voorschriften op beperkingen, regelingen, duur en overdraagbaarheid van de online gok licenties, zullen worden vastgelegd in een AMvB Algemene Maatregel van Bestuur.

Daarnaast geldt het volgende:

Bij de aanvraag voor een vergunning, moet de aanvrager in het bijzonder rekening houden met alle regels en voorschriften m.b.t. witwassen en financieren van terrorisme. De naleving van deze wetten moeten door de aanvrager worden bevestigd.

De aanvrager is verplicht gebruik te maken van passende middelen, processen en procedures die:

voldoen aan de technische en operationele normen voor veiligheid, vertrouwelijkheid, eerlijkheid, continuïteit, controleerbaarheid en geschiktheid, die zullen worden vastgelegd in een (aanstaande) AMvB;

De aanvrager moet zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie of een andere nationale accreditatie-raad die is erkend in het EG-verordening 765/2008;

De aanvrager is verplicht een functionaris of ambtenaar in zijn organisatie aan te stellen die erop toeziet dat de naleving van de MLTFA wordt nageleefd;

De aanvrager moet kunnen instaan voor al haar personeel. Beslissers in de organisatie moeten betrouwbaar zijn en voldoen aan de criteria van integriteit in het openbaar bestuur (BIBOB) Act (Wet Bibob).

Illegaal kansspel aanbod ontmoedigen

Om het gebruik van het niet-gereguleerde aanbod verder te ontmoedigen, zullen de winsten van Nederlandse spelers van deze sites worden belast tegen 29 procent. Tevens zullen mogelijk illegale goksites worden geblokkeerd zodat ze voor Nederlanders niet meer toegankelijk zijn.

Voor meer info op het gebied van de Wet op de Kansspelen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen