VriendenLoterij draagt groots bij aan cultuursector

05 december 2023

Laatst bijgewerkt: 3 maanden geleden

In Nederland dragen particuliere fondsen en stichtingen significant bij aan de financiering van kunst en cultuur. Een studie van de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met NRC, heeft het belang van deze bijdragen onderzocht en daarbij ook de financiële steun van de VriendenLoterij belicht.

Van alle particuliere fondsen en stichtingen die bijdragen aan de cultuursector, springt de VriendenLoterij eruit. Als een van de grootste cultuurbegunstigers in Nederland, heeft de VriendenLoterij in het afgelopen jaar een bedrag van € 135 miljoen gedoneerd aan cultuur en welzijn. Dit bedrag is een toevoeging aan de overheidsuitgaven voor cultuur, die jaarlijks ongeveer € 1,3 miljard bedragen.

Impact van de VriendenLoterij

De VriendenLoterij, gefinancierd door de inkomsten uit haar loterijactiviteiten, levert een substantiële bijdrage aan de financiering van culturele projecten. Een groot deel van haar donaties bestaat uit vrij besteedbare bedragen, die worden verdeeld onder diverse culturele partners zoals musea, cultuurfondsen en stichtingen. Deze bijdragen ondersteunen uiteenlopende projecten en initiatieven binnen de culturele sector.

Bijdragen van andere fondsen en stichtingen

Naast de VriendenLoterij zijn er nog ongeveer 700 andere fondsen en stichtingen die bijdragen aan kunst- en cultuurprojecten. Ondanks dat het niet haalbaar was om alle bijdragen van deze organisaties in kaart te brengen, is duidelijk dat de particuliere sector een sleutelrol speelt in het ondersteunen van de Nederlandse cultuursector. De totale particuliere bijdrage is beduidend hoger dan de direct zichtbare donaties.

Een uitdaging bij het onderzoek naar de bijdragen van deze organisaties was het ontbreken van gedetailleerde financiële informatie. Veel fondsen en stichtingen publiceren geen jaarrekeningen of gedetailleerde informatie over hun donaties. Dit maakt het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van de totale particuliere bijdrage aan de cultuursector.

Hannah is een bevlogen auteur met een breed scala aan interesses. Ze verdiept zich graag in de wereld van iGaming en schrijft vol overgave over alle facetten van online casino's. Met name het nieuws is een onderdeel waar ze graag over schrijft.