VriendenLoterij

De VriendenLoterij is een loterij van Nederlandse bodem. Het werd in 1989 opgericht door de Vereniging Humanitas als Sponsor Bingo Loterij. Per 1 januari is de Sponsor Bingo Loterij de VriendenLoterij geworden. Het behoort tot de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Hieronder vallen naast de VriendenLoterij ook de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro loterij. Deze loterijen steunen met minimaal 40 procent van hun inkomsten een selectie goede doelen. De Belastingdienst heeft de VriendenLoterij aangemerkt als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. De status ANBI kan alleen worden verkregen wanneer een instelling zich voor een groot deel (minimaal 90 procent) inzet voor het algemeen belang. De VriendenLoterij werkt daarbij zonder winstoogmerk. De missie van de VriendenLoterij is het werven van fondsen voor en het geven van bekendheid aan aangesloten goede doelen en culturele partners door het organiseren van een loterij.

Trekking + uitslagen

Hoewel er op verschillende momenten binnen een maand prijzen kunnen worden gewonnen bij de VriendenLoterij worden alle prijzen maandelijks op één moment getrokken. Dit gebeurt in aanwezigheid van een notaris telkens op de laatste dag van de maand. Vanaf 10.00 uur worden de trekkingen uitgevoerd op Beethovenstraat 200 in Amsterdam. De VriendenLoterij maakt de uitslagen vervolgens op de eerste dag van de maand bekend. Daarnaast geldt er een aantal extra trekkingen. Deze kunnen op afwijkende momenten binnen een maand worden uitgevoerd. Ook de publicatie kan afwijken. Alle data zijn aan wijziging voorbehouden; controleer altijd de website van de VriendenLoterij.

vriendenloterij-trekking-uitslagen
vriendenloterij-prijzen

Prijzen

Bij de VriendenLoterij is het ‘alle dagen prijs'. De precieze prijzen die te winnen zijn, zijn ingedeeld per tijdsmoment. Hoe langer het tijdsmoment, hoe hoger de prijs. 365 dagen per jaar wordt er elk uur €1.000 gewonnen. Op dagelijkse basis wordt er daarnaast €10.000 gewonnen. Wekelijks valt er €25.000 te winnen. Daarbij zijn tienduizenden andere prijzen te winnen binnen de Bingo. Wekelijks gaat er €100.000 uit en iedere maand kan er €1 miljoen worden gewonnen. Daarnaast zijn er meer dan 200.000 andere (geld)prijzen te winnen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een cadeaukaart, maar ook om een keukenmachine, fiets of een elektrische auto.

Deelnemen / lid worden

Personen vanaf 18 jaar kunnen deelnemen aan de VriendenLoterij. De laatste vijf cijfers van het IBAN-nummer vormen het lotnummer. Per trekking wordt er €14,50 afgeschreven. Beginnen met meespelen met de VriendenLoterij kan online worden geregeld. Via de website dienen verschillende gegevens, waaronder naam, woonadres en IBAN, ingevuld te worden. Er lopen geregeld verschillende acties waarbij de nieuwe deelnemer een cadeau thuisgestuurd krijgt. Gedacht kan worden aan een gift set of een shirt van een voetbalclub. De acties kunnen na verloop van tijd wijzigen.

vriendenloterij-postcode-loterij-deelnemen
vriendenloterij-goede-doelen

Goede doelen

Bij de VriendenLoterij kunnen deelnemers zelf goede doelen of culturele organisaties uitkiezen die moeten worden gesteund met hun maandelijkse inleg. Er wordt ook wel gesproken van geoormerkt meespelen. Wordt er geen keuze gemaakt, dan worden automatisch de meerjarige culturele partners gesteund. De goede doelen die de VriendenLoterij steunt, zijn onder meer Aidsfonds, CliniClowns, Edwin van der Sar Foundation, Het Vergeten Kind, Het Rode Kruis, KiKa en Spieren voor Spieren. Daarnaast worden ook culturele partners gesteund. Dit zijn organisaties die waken over de Nederlandse cultuur. Gedacht kan worden aan filmmuseum EYE of het Fries Museum.

Speciale trekkingen

Een aantal speciale trekkingen is jaarlijks opgenomen in het programma van de VriendenLoterij. Meer specifiek gaat het om een drietal speciale trekkingen: de paastrekking, de herfsttrekking en de kersttrekking. Voor deze speciale trekkingen gelden afwijkende data als het gaat om publicatie en trekking. Op jaarbasis zijn er inclusief de speciale varianten vijftien trekkingen. Op wekelijkse basis is er daarnaast bingo. Deelnemers spelen hier automatisch aan mee.

vriendenloterij-trekkingen

Opzeggen bij VriendenLoterij

Volgens artikel 8 van het Deelnemersreglement VriendenLoterij kan er op verschillende manieren een gehele of gedeeltelijke beëindiging van de deelname plaatsvinden. Er bestaan vier routes voor opzegging. De eerste route betreft een schriftelijke opzegging per brief aan Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam. De tweede mogelijkheid betreft een telefonische opzegging via 088 020 1020. Daarnaast kan er online worden opgezegd of via een contactformulier. Het verzoek tot beëindiging van de deelname dient telkens voldoende concreet te zijn en dus voldoende identificeerbare gegevens te bevatten. Opzegging is te allen tijde mogelijk en de (ex-)deelnemer ontvangt schriftelijk een bevestiging van de beëindiging.

vriendenloterij-contact

Contactgegevens VriendenLoterij

Contact kan worden opgenomen met de VriendenLoterij via een online livechat of een contactformulier. Daarnaast kan er telefonisch contact opgenomen worden via 088 020 1020 en kunnen er vragen worden gesteld via de verschillende sociale mediakanalen van de VriendenLoterij.

Het sturen van post kan naar het volgende adres:

VriendenLoterij
Beethovenstraat 200
1077 JZ Amsterdam