Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij (ook wel NPL of Postcode Loterij) is een Nederlandse loterij die werd opgericht in 1989. Op 20 december in dit jaar gingen er in totaal meer dan honderdduizend basisschoolleerlingen de straat op om de deuren langs te gaan. De bedoeling was het verkopen van zogeheten PostcodeLoten voor het goede doel. Een machtiging kostte 10 gulden en in totaal werden er ruim 300.000 machtigingen opgehaald. De gehele opbrengst van de trekking ging naar stichting Vluchtelingenwerk. In 1990 lanceerde de Nationale Postcode Loterij haar eerste televisieshow genaamd De 64.000 Gulden Vraag & de Postcode Loterij. Deze show werd gepresenteerd door Manuela Kemp en Jos Brink. De Postcode Loterij was hiermee de eerste loterij met een tv-show. In 1992 was het tijd voor een ander primeur: Henny Huisman trad in de functie van de allereerste ambassadeur van de loterij. Tegenwoordig wordt deze hoofdrol vervuld door Winston en Gaston. Door de tijd heen heeft de Postcode Loterij verschillende concepten gelanceerd, waaronder de PostcodeStraatprijs, het programma Miljoenenjacht en de Postcode Loterij fiets.

Trekking + uitslagen

De Nationale Postcode Loterij kent verschillende trekkingen. Elke maand vindt er een trekking plaats onder toeziend oog van een notaris. Dit gebeurt telkens op de laatste dag van de maand, bijvoorbeeld 31 januari of 28 februari. Daarnaast bestaat er een 13e en 14e trekking. De 13e trekking vindt plaats op 30 juni (2023) en de 14e op 28 december (2023). Tot slot is er een decembertrekking op 1 januari (2023). Alle trekkingen vinden telkens plaats vanaf 10.00 uur op Beethovenstraat 200 in Amsterdam. De uitslag van de maandelijkse trekking kan telkens ingezien worden op de eerste dag van de maand volgend op de trekking. Data kunnen wijzigen; controleer altijd de website van de Nationale Postcode Loterij.

nationale-postcode-loterij-trekking-uitslagen
nationale-postcode-loterij-prijzen

Prijzen

De Postcode Loterij verdeelt op maandelijkse basis verschillende prijzen. Hoewel het prijzenschema kan wijzigen, wordt er elke maand €1 miljoen verdeeld over een postcode. Dit wordt de SuperPostcodeprijs genoemd. Daarnaast wint iedere zondag een postcode €25.000 per lot (Straatprijs) én wint een postcode elke dag €1000 per lot (Postcodedagprijs). Bij de Straatprijs kan één lotnummer vaak ook een auto (BMW) winnen. De prijzen volgen allemaal uit de maandelijkse trekkingen. Verdere prijzen volgen uit aanverwante prijzenprogramma's, zoals Deal or No Deal of Miljoenenjacht.

Deelnemen / lid worden

Een lot bij de Nationale Postcode Loterij kost €14,50. Meespelen kan zo lang als gewenst. Het lotnummer wordt gevormd door een postcode met een volgnummer van drie cijfers. Valt een prijs, dan winnen meespelende buren ook. Een deelname aan de Nationale Postcode Loterij kan online worden geregeld. Hiervoor dienen de nodige gegevens, zoals postcode en adres, te worden ingevuld. Daarna kan gekozen worden met hoeveel loten er meegespeeld moet worden, één of twee. Na het invullen van de vereiste aanvullende gegevens, zoals IBAN, en het accepteren van de standaardvoorwaarden kan de deelname worden bevestigd.

nationale-postcode-loterij-deelnemen

Goede doelen

In het jaar 2021 droeg de Nationale Postcode Loterij €347 miljoen af aan goede doelen. In totaal worden er zo'n 149 goede doelen gesteund in binnen- en buitenland. Deze goede doelen zien zowel op mens als milieu. Gedacht kan worden aan goede doelen als AAP, African Parks Network, Aidsfonds, Artsen zonder Grenzen, Greenpeace en Nederlandse Vereniging voor Autisme. De steun aan verschillende organisaties wordt mogelijk gemaakt door de ongeveer 3 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Minimaal 40 procent van de opbrengst gaat naar de verbonden goede doelen.

nationale-postcode-loterij-speciale-trekkingen

Speciale trekkingen

In het jaar 2023 wordt er twee maal een Kanjerprijs verloot. De eerste betreft de zogeheten Koningskanjer en wordt verloot in april. Het kent een waarde van €27,9 miljoen. In december wordt daarnaast de PostcodeKanjer met een waarde van €58,9 miljoen verloot.

Opzeggen bij Nationale Postcode Loterij

Opzeggen kan bij de Nationale Postcode Loterij langs drie routes. De eerste mogelijkheid betreft telefonisch opzeggen. De opzegging kan dan direct in behandeling worden genomen en eventuele vragen kunnen worden beantwoord. De tweede mogelijkheid betreft een schriftelijke opzegging door middel van een brief. Welke specifieke gegevens er in deze brief dienen te staan en naar welk adres deze verzonden kan worden, is te vinden op de website van de Nationale Postcode Loterij. De laatste mogelijkheid tot opzeggen betreft online opzeggen. Hiervoor dient een online opzegformulier ingevuld te worden.

Contactgegevens Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is te bereiken via een livechat, online contactformulier of de telefoon. Het telefoonnummer is 088 020 1010. Het versturen van een brief kan rechtstreeks naar het bezoekadres:

Nationale Postcode LoterijBeethovenstraat 200
1077 JZ Amsterdam

nationale-postcode-loterij-contact