Kansspelvergunningen in Nederland

Voordat er een kansspel georganiseerd mag worden, is er een vergunning nodig. Op die manier probeert de overheid ervoor te zorgen het aantal kansspelen binnen de perken blijft en dat er een zekere kwaliteitscontrole wordt opgelegd aan alle kansspelen. Ook is het handig dat de overheid op die manier de gok-activiteit in het land kan indexeren. Evoluties in het kansspellandschap worden zo meteen duidelijk.

Er zijn een aantal verschillende kansspelvergunningen in Nederland en het is belangrijk dat de organisator of eigenaar de juiste vergunning aanvraagt. De drie soorten vergunningen zijn een eenmalige kansspelvergunning, een speelautomatenvergunning en een meerjarige vergunning. Een kansspelvergunning voor online gokken bestaat momenteel nog niet, maar de verwachting is dat deze vanaf 2015 wel aan dit rijtje zal worden toegevoegd.

Speelautomatenvergunning

Zonder een speelautomatenvergunning, is het plaatsen van speelautomaten verboden in Nederland. Eigenlijk zijn er twee vergunningen nodig voordat een speelautomaat geplaatst mag worden. Eén ervan is een aanwezigheidsvergunning, die nodig is voor het bezitten en plaatsen van een kansspelautomaat op een publieke plaats. Deze vergunning mag uitgeschreven worden door de gemeente. Hierin kan opnieuw een onderverdeling gemaakt worden voor horeca-automaten en kansspelautomaten in speelhallen. Bij die laatste moet er een goedkeuring van de gemeenteraad plaatsvinden.

De tweede soort vergunning die nodig is, is een zogenaamde exploitatievergunning die de eigenaar van een spelautomaat in staat stelt het spel aan te bieden aan klanten en er geld mee te verdienen.

Eenmalige kansspelvergunning

Een eenmalige vergunning is maximaal zes maanden geldig. Belangrijk om te weten is dat hieronder ook zaken als een eenmalige loterij of een prijsvraag worden gerekend. Bij het organiseren van een eenmalig kansspel zijn er enkele belangrijke voorwaarden waaraan de eigenaar moet voldoen. Wanneer er een eenmalige loterij wordt georganiseerd, is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de opbrengst van de loterij besteed wordt aan doelen van algemeen belang. Zoals de bouw van een nieuw verenigingsgebouw, restauratie van een kerk of aankoop van materiaal voor een lokale vereniging. De organisator mag met andere woorden slechts beperkte commerciële winst maken wanneer er een eenmalige loterij wordt organiseert.

Ook is het belangrijk om te weten dat er maximaal 50% van de kosten kan worden afgetrokken. Dus als de kosten 60% van de opbrengst zijn, dan moet toch 50% van de opbrengst naar het goede doel gaan en moet de organisator dus 10% van de kosten zelf betalen. Let dus goed op bij het organiseren bij het eenmalig organiseren van een kansspel.

Meerjarige vergunning

Voor het uitbaten van een permanente kansspelorganisatie is er een meerjarige vergunning nodig. Het verkrijgen van zo’n vergunning is heel wat moeilijker dan een speelautomatenvergunning of een eenmalige vergunning, want van de meerjarige vergunningen zijn er maar een beperkt aantal in de omloop. Enkel gevestigde organisaties zoals casino’s komen hiervoor in aanmerking.