Gokken geïdentificeerd als risicofactor in nieuw DHSC-programma

11 september 2023

Laatst bijgewerkt: 6 maanden geleden

Nieuw intersectoraal programma streeft ernaar het zelfmoordcijfer in Engeland de komende vijf jaar te verminderen.

Het Department of Health and Social Care (DHSC), verantwoordelijk voor overheidsbeleid inzake volwassenenwelzijn en gezondheid in Engeland, heeft details bekendgemaakt over een nieuwe 5-jarige strategie voor zelfmoordpreventie. Hierbij werd gokken, naast huiselijk geweld, geïdentificeerd als een belangrijke risicofactor voor zelfmoord.

Gokverslaving en zelfmoord

Onlangs kwam de tragische zaak van Luke Ashton aan het licht. Hij beëindigde zijn leven in april 2021 vanwege zijn gokverslaving. Uit onderzoek bleek dat het online casino Betfair hem niet als risicogokker had aangemerkt, wat mede heeft bijgedragen aan zijn zelfdoding. Michael Dugher, CEO van de Betting Gaming Council, kwam onder kritiek te staan na zijn opmerkingen over de complexiteit van zelfmoord en de rol van de gokindustrie daarin.

Focus van de nieuwe strategie

Maria Caulfield, de staatssecretaris voor Geestelijke Gezondheid, benadrukte de toewijding van de regering om zelfmoordcijfers te verminderen. Een subsidiefonds van 10 miljoen pond is gecreëerd om zelfmoordpreventieactiviteiten te ondersteunen tot maart 2025. Caulfield benadrukte ook het groeiende bewijs van de connectie tussen schadelijk gokken en zelfmoord.

Maatregelen tegen gokverslaving

De National Health Service England (NHSE) neemt stappen om gokschade te verminderen, waaronder de opening van vijftien gespecialiseerde klinieken voor gokbehandeling, die al in september hun deuren zullen openen.

Belangrijke kernpunten van de strategie:

  • DCMS, DHSC en de Gambling Commission zullen samenwerken aan informatieverstrekking over gokrisico’s en de financiering van onderzoek en behandeling van gokschade.
  • NICE ontwikkelt klinische richtlijnen voor de behandeling van schadelijk gokken, verwacht in het voorjaar van 2024.
  • DHSC onderzoekt verbeteringen in de behandeling van gokgerelateerde schade, inclusief suïcidaliteit.
  • De Local Government Association werkt richtlijnen bij voor lokale overheden over gokgerelateerde schade.
  • Het Royal College of Psychiatrists zal in 2024 een hulpmiddel lanceren om professionals te informeren over schadelijk gokken en de risico's van zelfmoord hierdoor.